Landelijk platform zelfbeheer

Landelijk platform ten behoeve van zelfbeherende opvangvoorzieningen

Landelijk Platform Zelfbeheer (LPZ)

Het LPZ biedt consultatie, ondersteuning en begeleiding bij het realiseren en in stand houden van opvang- en woonvoorzieningen binnen het domein van de maatschappelijke opvang waarbij de gebruikers zeggenschap hebben over de eigen voorziening. We noemen dit zelfbeheer.

klik op de foto voor een grotere versie

Dit zijn de mensen van het LPZ.
Op 7 maart 2023 vond de startbijeenkomst plaats bij de NuNN in Nijmegen, een nachtopvangvoorziening in zelfbeheer.
Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Buddyvilla/Terwille (Groningen), Inloophuizen/Regenbooggroep (Amsterdam), NOIZ/Tussenvoorziening (Utrecht), Ervaring die Staat (Eindhoven), Stichting Delen geeft Meer (Arnhem).

Bijna 30 jaar Zelfbeheer in de Maatschappelijke Opvang

De kracht van de groep. Zelfbeherende voorzieningen binnen de maatschappelijke opvang maken mensen sterker. Kernbegrippen hierbij zijn collectieve empowerment en onderlinge solidariteit. Deelnemers hebben zelf en samen de verantwoordelijkheid voor en zeggenschap over de voorziening en bieden elkaar daarbij peer support. De setting van zelfbeheer zorgt ervoor dat deelnemers eigen regie en eigen kracht ontwikkelen en daardoor, voor zover zij dat zelf nastreven, rollen, vaardigheden en maatschappelijke participatie ontwikkelen en daarmee duurzamer uit de opvang uitstromen.

Landelijk Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis

Het LPZ sluit zich aan bij het Nationaal Actieplan dakloosheid en pleit ervoor Housing First ruim baan te geven. Daarnaast is het LPZ pleitbezorger voor alternatieve vormen van opvang en wonen waar de gasten/bewoners samen vorm geven aan hun woon- en leefomgeving op dat moment.

 

  • Nationaal Actieplan Dakloosheid? Er kan meer tussen primaire opvang en housing first, met zelfbeheer
  • Nationaal Actieplan Dakloosheid. Eerst een Thuis! Tot die tijd kan er meer met Zelfbeheer

Stichting Delen geeft Meer gelooft in de kracht van de groep. Door het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage geeft Stichting Delen geeft Meer een impuls aan de consolidatie en verdere ontwikkeling van zelfbeherende opvangvoorzieningen in Nederland. delengeeftmeer.nl